Liczba godzin pożądana przez
UZALEŻNIAM od szczęścia